Organizacje Międzynarodowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org


Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org


Rada Europy
http://www.coe.fr


Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm


Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int


Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski

http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php


Unia Europejska
http://europa.eu.int


Dyrekcja Generalna - Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm


Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.euro-ombudsman.eu.int


Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://curia.europa.eu/pl/transitpage.htm


Komisja Europejska
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm


Komitet Regionów
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htm


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny

http://eesc.europa.eu/index_pl.asp


Parlament Europejski
http://www.europarl.eu.int/default.htm


Rada Unii Europejskiej
http://ue.eu.int


Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.eu.int


Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


Europejskie Serwisy Prawa

 

Portal Unii Europejskiej

http://www.europa.eu

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbsubject/index_en.htm

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbatoz/index_en.htm


Europejski Atlas Sądownictwa
http://www.ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil


EUROVOC Thesaurus

http://europa.eu.int/celex/eurovoc/cgi/sga_doc?eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU&langue=EN


Europa Glossary
http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm


Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL


Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm?CL=pl&testjs=1


Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=pl


Archiwalne dokumenty Wspólnot
http://europa.eu.int/historical_archives/intro_en.htm


Wyszukiwarka znaków towarowych
http://oami.eu.int/en/database/ctm-online.htm


Wyszukiwarka oznaczeń geograficznych
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/prodb_en.htm


Numery podatników VAT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies


Słownik terminologii wspólnotowej
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm


Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller

http://europa.eu.int/comm/translation/euro/euenfram.htm


CELEX
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm


Przepisy prawa wspólnotowego-baza danych EUR-Lex i wcześniejsza baza Celex z dokumentami sprzed 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=pl


 

Serwisy prawnicze

Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl


LexisNexis
http://www.lexisnexis.pl


C.H. Beck
http://www.beck.pl


Infor
http://www.infor.pl


Hoga
http://katalog.hoga.pl/kategoria.asp?link=Prawo_i_podatki


Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl


Proces legislacyjny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl


Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl


Internetowy System Aktów Prawnych
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html


Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/index.php


Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
http://www.krakow.pa.gov.pl/


Prokuratura Okręgowa w Kielcach
http://www.prokuratura.kielce.pl/


Naczelna Rada Adwokacka
http://www.adwokatura.pl


Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach
http://www.ora.kielce.pl/


Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.radca.prawny.lex.pl/kirp.xml


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

http://www.oirpkielce.com.pl/

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.krn.org.pl

Izba Notarialna w Krakowie
http://www.kin.pl/


Serwis Komorników Sądowych
http://www.komornik.pl


Izba Komornicza w Krakowie
http://www.izba.krakowska.komornik.pl/


Sądy i Trybunały

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/


Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl


Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl


Sąd Apelacyjny w Poznaniu
http://www.krakow.sa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_wsaki


Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://www.ies.krakow.pl/p_index.htm


Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl


 

Inne instytucje

Krajowa Rada Sądownictwa

http://www.krs.pl/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl


Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl


Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl


Rzecznik Interesu Publicznego
http://www.rzecznikip.gov.pl


Departament CORS i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.cors.gov.pl/


Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl


Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

http://strona.udskior.gov.pl