Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Podział czynności

Sędziowie Sądu Rejonowego w Pińczowie

1

Machynia Grzegorz

I Wydział Cywilny

ikona pdf

2

Siemińska Anna

II Wydział Karny

ikona pdf

3

Zelek Anna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ikona pdf

4

Żelichowska-Haptar Izabela

I Wydział Cywilny

ikona pdf

Referendarz Sądu Rejonowego w Pińczowie

1

Matura-Rek Agnieszka

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ikona pdf