Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Pińczowie pełni Pan Marcin Skrobisz
Kontakt z IOD jest możliwy pod numerem telefonu: (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Pińczowie:

Na podstawie art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Informowanie administratora – Prezesa, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;
  7. bieżące prowadzenie:

- rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 ust. 1 RODO),

- rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora  (art. 30 ust. 2 RODO),

a także innej dokumentacji pomocniczej w zakresie prawidłowej realizacji ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Pińczowie.

 

Pliki do pobrania:

klauzula informacyjna art. 13 ikona pdf
informacja o monitorowaniu budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie  ikona pdf
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków ikona pdf
klauzula informacyjna dotycząca umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną ikona pdf
klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dot. zakwaterowania ikona pdf

 


Podstawa prawna:

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ikona pdf
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  ikona pdf