Poszkodowani przemocą w rodzinie
W ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa „NIEBIESKA LINIA” pod numerem telefonu: 801-12-00-02 . „NIEBIESKA LINIA” jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00- 16.00.
Dzwoniąc pod numer 801-12-00-02 można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje, adresy instytucji świadczących pomoc, informatory i poradniki, a także opis działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, znajdują się na poniższych serwisach internetowych:
 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Kartą praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na rok 2017 ikona pdf
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia na rok 2017 ikona pdf
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ikona pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. ikona pdf
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. ikona pdf
Powiaty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne w 2016 roku. ikona pdf

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, funkcjonujacych w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków wsparcia funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie świętokrzyskim.

ikona pdf

Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych.

ikona pdf