Sąd Rejonowy w Pińczowie - I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art.  6363 § 3 k.p.c ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 125/17 został złożony przez Teresę Kubowicz spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Marcina Kubowicz, PESEL 86122306332 zmarłym w dniu 29 grudnia 2014 r., ostatnio stale zamieszkałym w Pińczowie.

 

Pliki do pobrania:

Pełna treść zeskanowanego ogłoszenia: ikona pdf