Prezes Sądu Rejonowego w Pińczowie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie

 

 

Dokumenty: Pobierz plik:
Ogłoszenie o konkursie ikona pdf
Oświadczenia ikona pdf
Klauzula informacyjna ikona pdf
Informacja z dnia 23.01.2019 r. dot. zmiany terminu przeprowadzenia konkursu  ikona pdf