Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko p.o. stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie

 

Dokumenty: Pobierz plik:
Ogłoszenie o konkursie ikona pdf
Oświadczenia ikona pdf
Klauzula informacyjna ikona pdf