Centrala  Sądu Rejonowego

tel: (41) 357–22–35 do 36

 

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego

tel: (41) 246-22-01
fax: (41) 248-22-12

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

tel: (41) 34-02-314

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego

tel: (0-41) 34-02-330

 

Telefony do Odziałów Sądu Rejonowego w Pińczowie:  

 

 

Kierownik

Oddział

Samodzielna Sekcja Administracyjna

(41) 246-22-02

(41) 246-22-28

     
     
     

 

 

 

Telefony do Wydziałów Sądu Rejonowego:
 

 

 

 

Kierownik

Sekretariat

I Cywilny

(41) 246-22-16

(41) 246-22-15

II Wydział Karny

(41) 246-22-41

(41) 246-22-40

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(41) 246-22-08

(41) 246-22-09

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

(41) 246-22-34

(41) 246-22-37

 

Kasa

tel: (41) 246-22-28

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

tel: (41) 34-02-303
fax: (41) 344-50-16

 

Informatyk

tel: (41) 246-22-53

 

Biuro Podawcze

tel: (41) 246-22-01

 

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

tel: (41) 368-70-22

 

Sekretariat Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

tel: (0-41) 34-02-479

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie pomagamy"

tel: (0-41) 34-02-470