Uwierzytelnianie dokumentów sądowych i notarialnych


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1657 j.t.) uwierzytelniania dokumentów sądowych i notarialnych, sporządzonych w okręgu Sądu  Okręgowego w Kielcach, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonują na wniosek osoby zainteresowanej, niżej wymienione osoby:
·         Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach,
.         upoważnieni przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach sędziowie.

Za uwierzytelnienie jednego dokumentu pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 783 j.t.), którą należy uiścić bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Kielce:

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

z dopiskiem w tytule przelewu „opłata za uwierzytelnienie podpisu (sygnatura akt, Rep., w przypadku dużej ilości dokumentów wpisać ich liczbę).

Dokument przeznaczony do uwierzytelnienia wraz z potwierdzeniem przelewu, można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach w dniach:
poniedziałek w godzinach od 7.45 do 17.45,
wtorek - piątek w godzinach 7.45 - 15.15,
(przy czym Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30)
bądź przesłać pocztą na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 34-02-395, 41 34-02-366.