Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za rok 2015

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1r za 2015 rok w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5r za 2015 rok w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6r za 2015 rok w sprawie osób osądzonych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7r za 2015 rok w sprawach wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-10r za 2015 rok z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16r za 2015 rok w sprawach rodzinnych z wyłączeniem spraw nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S18r za 2015 rok w sprawach rodzinnych nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-20KW za 2015 rok w sprawach dot. ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40r za 2015 rok z działalności kuratorskiej służby sądowej ikona pdf

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I półrocze 2016 r.

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1r za I półrocze 2016 roku w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5r za I półrocze 2016 roku w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6r za I półrocze 2016 roku w sprawie osób osądzonych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7r za I półrocze 2016 roku w sprawach wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-10r za I półrocze 2016 roku z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16r/18r za I półrocze 2016 roku w sprawach rodzinnych z wyłączeniem spraw nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-20KW za I półrocze 2016 roku w sprawach dot. ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40r za I półrocze 2016 roku z działalności kuratorskiej służby sądowej ikona pdf

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za rok 2016 r.

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1r za 2016 rok w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5r za 2016 rok w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6r za 2016 rok w sprawie osób osądzonych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7r za 2016 rok w sprawach wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-10r za 2016 rok z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16r/18r za 2016 rok w sprawach rodzinnych z wyłączeniem spraw nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-20KW za 2016 rok w sprawach dot. ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40r za 2016 rok z działalności kuratorskiej służby sądowej ikona pdf 

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I półrocze 2017 r.

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1r za I półrocze 2017 roku w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5r za I półrocze 2017 roku w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6r za I półrocze 2017 roku w sprawie osób osądzonych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7r za I półrocze 2017 roku w sprawach wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-10r za I półrocze 2017 roku z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16r/18r za I półrocze 2017 roku w sprawach rodzinnych z wyłączeniem spraw nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-20KW za I półrocze 2017 roku w sprawach dot. ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40r za I półrocze 2017 roku z działalności kuratorskiej służby sądowej ikona pdf 

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za 2017 r.

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1r za 2017 rok w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5r za 2017 rok w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6r za 2017 rok w sprawie osób osądzonych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7r za 2017 rok w sprawach wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-10r za 2017 rok z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16r/18r za 2017 rok w sprawach rodzinnych z wyłączeniem spraw nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-20KW za 2017 rok w sprawach dot. ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40r za 2017 rok z działalności kuratorskiej służby sądowej ikona pdf