1. Nieruchomości:

- przy ul. 3 Maja 12 a

- przy ul. 1 Maja 10

 

2. Majątek ruchomy niezbędny do prowadzenia podstawowej działalności.