Wpisy, opłaty, koszty, grzywny :
Narodowy Bank Polski O/Kielce

 

Sąd Rejonowy w Pińczowie - I Wydział Cywilny

97 1010 0055 1313 0050 5000 0001

Sąd Rejonowy w Pińczowie - II Wydział Karny

70 1010 0055 1313 0050 5000 0002

Sąd Rejonowy w Pińczowie - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

43 1010 0055 1313 0050 5000 0003

Sąd Rejonowy w Pińczowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych

16 1010 0055 1313 0050 5000 0004

 

 

W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.

 

W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 • 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005


Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 06 1320 0022 0336 0000 0000 1064

 

 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006


Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 33 1320 0022 0336 0000 0000 1063

Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 74 1130 1192 0027 6154 0720 0007

 

 

 

Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RODK:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 47 1130 1192 0027 6154 0720 0008

 

 

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004


Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:

 • 60 1320 0022 0336 0000 0000 1062

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 18 1130 1017 0021 1002 5490 0002

 

 

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 34 1130 1017 0021 1002 5490 0005

 

 

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 88 1130 1017 0021 1002 5490 0003

 

 

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

 

 • 45 1130 1017 0021 1002 5490 0001

 

 

 

Kod SWIFT

 

NBPL  PLPW

 

Bank

 

Narodowy Bank Polski

 

Oddział Okręgowy w Kielcach

 

Ul. Warszawska 46

 

25-312

 

 

 

Numer konta w formacie IBAN

 

 

PL27 1010 1238 0804 7722 3100 0000