Pan Olgierd Pawłowski

Kancelaria Komornicza w Pińczowie
 
siedziba:
ul. 3 Maja 17, 28-400 Pińczów
 

tel. (41) 357-31-30

fax: (41) 357-33-80

 Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.45-15.45

Interesanci przyjmowani są we wtorek w godz. 12.00-14.00 

Krajowa Rada Komornicza