W związku z obchodami ogólnopolskiej akcji pn. "Dzień Edukacji Prawnej" Sąd Rejonowy w Pińczowie w dniu 15 marca 2018 roku organizuje "Dzień Edukacji Prawnej".

Miejsce: Sąd Rejonowy w Pińczowie, ul. 3 Maja 12a

Godzina 9.00 - 13.00

 

Prowadzący:

Pani Anna Zelek - Sędzia Sądu Rejonowego w Pińczowie

- przybliżenie zagadnień dot. zasad polskiego procesu kategorii rozpoznawanych spraw oraz pracy sędziego,

- przedstawienie problematyki przestępczości nieletnich oraz konsekwencji wynikających z popełnienia czynu karalnego,

- zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

24 października 2017 roku w sali rozpraw Sądu Rejonowego w Pińczowie odbyło się spotkanie „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży", na które zostali zaproszeni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Idea polubownego rozwiązywania sporów jest cyklicznie propagowana podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji.Uczestników spotkania przywitali koordynator pani sędzia Anna Zelek, prokurator pan Grzegorz Moskwa, pani mecenas Karolina Doroz, radca prawny pan Grzegorz Mitka oraz mediator sądowy pani Jolanta Jędrszczyk, która opowiedziała uczestnikom spotkania o swoich zadaniach.

Sala Rozpraw nr 1

Sala Rozpraw nr 1

Sędziowie i mediatorzy przekonywali uczniów, że mediacja może być sposobem rozwiązywania nie tylko konfliktów rówieśniczych, ale także sporów sądowych, z którymi mogą się spotkać w dorosłym życiu. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Sala Rozpraw nr 1

Sala Rozpraw nr 1

Podczas spotkania uczniowie wcielili się w role sędziów, prokuratora oraz obrońcy, a następnie wzięli udział w symulowanej rozprawie pod bacznym okiem fachowców. Przed sądem odpowiadał nieletni, który został oskarożony przez koleżankę o stalking. Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia. Pani sędzia Anna Zelek zachęcała także młodzież do utworzenia w szkole ośrodka mediacyjnego, gdzie mediatorami będą uczniowie, ponieważ mediacja zmienia klimat w szkole, wymusza partnerskie relacje, uczy empatii i odpowiedzialności.