Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a
28-400 Pińczów

Tel. centrala: (41) 246-22-01

Faks do Oddziału Administracyjnego: (41) 246-22-12

Faks do Wydziału Karnego: (41) 246-22-52

NIP: 662-181-85-10

REGON: 000322293-00068

 

 KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 14-25.01.2019 r. kasa sądowa będzie czynna w godzinach od 8.00 do 11.00

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Pińczowie, ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pińczowie możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,  na podstawie:

 

- art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

oraz

 

- art. 9

 ust. 1 Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W PIŃCZOWIE

              

 

·        administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Pińczowie, ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów

·        monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

·        podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

·        zapisy z monitoringu  przechowywany będzie w okresie 14 dni

·        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Pińczowie możliwy jest pod numerem telefonu (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

·        osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 
 
Informacja

- dzień 4 maja 2018 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Pińczowie

- dzień 19 maja 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Pińczowie

 

Zmiany rachunków bankowych

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego dotyczący dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny). Od tej pory wpłat można dokonywać bezpośrednio na indywidualne rachunki przygotowane dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Pińczowie. Spis wszystkich aktualnych rachunków znajduje się w zakładce informacje –> konta bankowe.

 


INFORMACJA

Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące  się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej  w Krakowie, przy ul. Farmaceutów 2, będzie udzielało informacji w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz przed Sądami Rejonowymi w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),  lub  nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku i udziela informacji: w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00.

 

Godziny pracy:

 

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Pińczowie:


- poniedziałek: 7:45 - 18:00

- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów:

poniedziałek: 7:45 – 18:00

wtorek – piątek:   7:45 – 15:45

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek – piątek:   8:00 – 15:45

 

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Pińczowie:

 

poniedziałek-piątek:       7:45 – 15:45

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Pińczowie:

poniedziałek – piątek   9.00 - 12.00

Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Pińczowie są przyjmowane wyłącznie gotówką.

 

Właściwość miejscowa sądu:

Obejmuje miasto Pińczów oraz gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota

 

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 

,,NIEBIESKA  LINIA”

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

 

 

800x600

Szkolenie biegłych sądowych

 

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

 

22 marca 2016 roku, godz. 10.30, gmach Sądu Okręgowego Kielcach,
ul. Seminaryjska 12a, sala konferencyjna, IV piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż wskazany

wcześniej termin (18 marca 2016 roku) jest nieaktualny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4